PlantMonitor

PlantMonitor is een nieuwe Digital Shop Floor softwareoplossing van HEIDENHAIN. Geschikt voor het analyseren van productiegegevens van meerdere StateMonitor applicaties. Machines die zich in verschillende productiezones of op verschillende bedrijfslocaties bevinden, kunnen nu in een netwerk worden opgenomen. Waardoor gebruikers over een veel groter gegevensbestand beschikken en beter overwogen beslissingen kunnen nemen. Door de gegevens van verschillende StateMonitor applicaties in real-time te bekijken en te analyseren, zijn gebruikers beter in staat om op veranderingen te reageren en procesoptimalisatie op de lange termijn te implementeren. Het configureerbare dashboard brengt transparantie in alle productiegebieden en de verschillende productiegegevens die zij genereren.

De nieuwe PlantMonitor software biedt de volgende functies:

Monitoren

  • Real-time visualisatie van machinegegevens van meerdere StateMonitor applicaties
  • Dagelijkse machinebeschikbaarheid en bezettingsgraad

Analyse

  • Bezettingsgraad
  • Beschikbaarheid van machines
  • Productie data

PlantMonitor is de ideale oplossing voor bedrijven die al meerdere StateMonitor applicaties gebruiken en die gegevens van meerdere productiegebieden op één plaats willen verzamelen en analyseren.

Voorwaarden

PlantMonitor vereist ten minste één StateMonitor versie 1.4.1. en de Data Interface (optie 11) moet ingeschakeld zijn voor elke machine. De StateMonitor applicatie(s), zijn de databron voor PlantMonitor , zijn verbonden via Apache ActiveMQ. Apache Active MQ Broker moet in het netwerk geïnstalleerd en geconfigureerd zijn. Een van de onderstaande besturingssystemen is vereist:

  • Windows Server 2019 of Windows 10 (beide met Hyper-V ondersteuning)
  • Ubuntu Server
  • Red Hat Enterprise Linux