Contactgegevens  
Cursusdeelnemers
Opgelet!  

Wilt u eerst vaststellen, dat de aangemelde deelnemer de gevraagde CNC-basiskennis heeft. De voorwaarden staan in de cursus beschrijvingen van elke cursus aangegeven. Overige informatie kunt u op de hoofdpagina vinden onder CNC-basiskennis.

Deelnamevoorwaarden  

Bij deelname aan cursussen wordt ca.3 weken voor aanvang van de cursus met het tegelijkertijd toesturen van de factuur bevestigd. Wij vragen u vriendelijk deze rekening uiterlijk 10 dagen na ontvangst ervan te betalen. Wordt een deelnemer binnen 7 dagen voor het begin van de cursus afgemeld en is geen vervangende deelnemer bekend, dan worden per deelnemer kosten in rekening gebracht ter waarde van Euro 150,- exclusief. Komt een deelnemer zonder opgaaf van reden niet op de cursus, dan wordt geen restitutie van het betaalde cursusgeld verleend. HEIDENHAIN behoudt zich het recht voor de cursusdata op korte termijn op grond van zeer dringende aangelegenheden af te zeggen danwel te verschuiven zonder dat daaruit verplichtingen onzerzijds voortkomen. Wij vragen u eventuele hotelboekingen zelf te doen.

Bij deelname aan de workshops vragen wij u vriendelijk om bij annulering tijdig te mailen naar info@heidenhain.nl of tee bellen naar 0318-581800. Aan een annulering zijn geen kosten verbonden. Deelname aan de workshops is gratis voor TNC Clubleden, niet leden betalen €250,-.