Intuïtieve gebruikersinterface

Praktisch, intuïtief en gebruiksvriendelijk: de gebruikersinterface van StateMonitor geeft u snel een overzicht van de huidige productiestatus. In de menu's Machines, Boodschapper, Taken, Onderhoud en Evaluaties vindt u alle functies die u nodig heeft om machinegegevens op individuele basis te verzamelen, evalueren en analyseren, zodat u de beschikbaarheid van de machine en de bezettingsgraad voortdurend in de gaten kunt houden.

Overzichtelijke weergave machinestatus

Praktisch, overzichtelijk, gebruikersvriendelijk: de gebruikersinterface van de StateMonitor biedt u een snel overzicht van de huidige status van uw productieactiviteiten. Onder de menu-items Machinepark, Messenger, Opdrachten, Onderhoud en Evaluaties vindt u alle noodzakelijke functies die een registratie, evaluatie en verwerking van machinegegevens mogelijk maken. Hiermee behoudt u altijd het overzicht over de beschikbaarheid en belasting van de machine(s).

Overzicht van de machinestatussen

De knop Machinestatus geeft toegang tot informatie over de machinestatus, override-instellingen, gereedschapsgegevens, signaalmeldingen en machinemeldingen.

Grafische productiviteitsweergave

Het statusoverzicht geeft je een grafisch en volledig overzicht van het machinepark. Een cirkeldiagram maakt meteen duidelijk hoeveel machines productief, niet gebruiksklaar of niet in gebruik zijn. U kunt ook meer te weten komen over de beschikbaarheid en bezettingsgraad van uw machines. Bovendien kunt u in het statusoverzicht machines definiëren waarover u informatie wilt ontvangen over de bedrijfsmodus of het programma.

"Dagweergave" van uw machine statussen

De "Dagweergave" geeft u een gedetailleerd overzicht van de geregistreerde machinestatussen langs een tijdlijn. Hierdoor kunt u belangrijke statistieken evalueren, zoals de bezettingsgraad en beschikbaarheid voor elke machine. U kunt ook extra opgeslagen informatie bekijken om op te nemen in uw analyse van de belangrijkste statistieken.

Individuele meldingsfuncties

Wanneer StateMonitor wordt gebruikt, hoeft u niet altijd direct naast de gereedschapsmachine te staan. Of die nu productief is, of er storingen zijn, of als er onderhoud moet worden uitgevoerd, de Messenger informeert u daarover via e-mail op de smartphone of tablet. U bepaalt zelf welke medewerker welke machinemelding ontvangt.

U legt concreet vast in welke tijdsintervallen StateMonitor een bericht moet sturen en u definieert bovendien wie bij welke gebeurtenissen u meldingen krijgt - ook buiten het bedrijfsnetwerk om. Dit zorgt voor een snel reactievermogen, altijd en wanneer het erop aankomt. Minder onderbrekingen betekenen meer productiviteit. 

Praktisch organiseren van opdrachten met de JobTerminal

Met de software-optie JobTerminal kunt u opdrachten of bewerkingsstappen maken of toewijzen, instel- en productietijden handmatig of automatisch boeken, opdrachtgegevens opslaan en bewerkingsvolgordes definiëren. Zo heeft u altijd en overal een overzicht van alle informatie over actuele, lopende en afgesloten opdrachten. Bedrijfsgegevens registreert u centraal, snel en overzichtelijk. Dit is uw database voor een gedetailleerde analyse van opdrachten. De JobTerminal helpt u ook bij het registreren en nacalculeren van de opdrachttijden.

Maatwerk in organisatie van onderhoudstaken

Hoe complexer een productiemachine is, hoe kritischer het onderhoud en het oplossen van problemen wordt. Het doel is de beschikbaarheid van de apparatuur te maximaliseren en tegelijkertijd de kostbare stilstand van de productie te minimaliseren. Met het submenu "Onderhoud" kunt u onderhoudstaken samenvoegen voor onderhoudsintervallen wanneer dat nodig is. Hiervoor staan u tal van configuratiemogelijkheden ter beschikking. Zo voorkomt u dat u onnodige kosten maakt door voortijdig of te laat uitgevoerde onderhoudstaken. Uw onderhoudsintervallen kunnen worden samengesteld uit een combinatie van onderhoudsperiodes en bedrijfsuren, of zelfs machine meldingen en sensor statussen.

Zelfs bij optimaal onderhoud zijn storingen nooit helemaal uit te sluiten. Om in dergelijke gevallen snel te kunnen reageren, kan StateMonitor storingen registreren en rapporteren, maar ook direct de juiste medewerker op de hoogte stellen. Dit kan u kostbare tijd besparen bij het oplossen van storingen. De logfunctie van de software kan u helpen bij het afwegen van mogelijke optimalisatie investeringen op basis van solide data.

Gedetailleerde evaluaties

Zodra het erom gaat om het uitvoeren vananalyses, mogelijkheden benutten en de productiviteit verhogen, zijn duidelijke evaluaties van het machinepark onmisbaar. Hiervoor biedt StateMonitor software onder de menuoptie Evaluaties talrijke mogelijkheden.

Gepersonaliseerde instellingen

Met StateMonitor stelt HEIDENHAIN een monitoringsoftware beschikbaar die u volledig individueel op uw behoeften en uw productie kunt afstemmen , door middel van:

  • Machineaansluiting via de interfaces HEIDENHAIN DNC, Modbus TCP, OPC-UA of MTConnect
  • Aansluiting van een externe rapportagedatabase voor de gemakkelijke beschikbaarheid van verzamelde machinedata, ook voor aangrenzende softwareoplossingen
  • Gebruikersbeheer met geïndividualiseerde machtigingen
  • Taalselectie met 23 opgeslagen talen
  • Voor elke gebruiker een individueel instelbare taal
  • SMTP-serverinstelling
  • Database-backup