KinematicsOpt – altijd perfect gekalibreerde machinekinematica

Er worden steeds hogere eisen aan nauwkeurigheid gesteld, met name bij de bewerking van 5 assen. Complexe onderdelen moeten zowel nauwkeurig als reproduceerbaar nauwkeurig geproduceerd worden, ook over langere perioden. De machinecomponenten worden echter tijdens de bewerking blootgesteld aan relatief sterke temperatuurschommelingen door de asbewegingen en de spil. Als u optimale bewerkingsresultaten wilt bereiken, moet ook de kinematische transformatieketen aan deze veranderingen worden aangepast. HEIDENHAIN besturingen kunnen u helpen bij deze complexe taak met de softwareoptie KinematicsOpt..

Met KinematicsOpt

 • hoeft u niet beschikken over gedetailleerde kennis van de kinematische configuratie van uw machine
 • kunt u uw freesmachine binnen enkele minuten zelf nakalibreren
 • behaalt u een hoge, constante kwaliteit bij zowel seriebewerking als stukproductie
 • maakt u gebruik van meestal reeds aanwezige meetinstrumenten

Een enkele optie in plaats van een groot aantal cycli

KinematicsOpt

 • neemt nakalibreren over
 • slaat alle gegevens over wijzigingen in de kinematische configuratie op
 • maakt het op elk gewenst moment mogelijk om reeds vastgestelde configuraties eenvoudig te herstellen
 • draagt op eenvoudige wijze bij aan de documentatieverplichting, bijv. in de medische techniek

Daartoe voegt KinematicsOpt speciale tastcycli zodanig samen dat ze volledig in de TNC-besturingen zijn geïntegreerd en als zelfstandige functies kunnen worden opgeroepen:

 • Cyclus 451 KINEMATICA OPMETEN
 • Cyclus 452 PRESET-COMPENSATIE
 • Cyclus 450 KINEMATICA OPSLAAN

Zeer eenvoudig toepassingsprincipe

Met een schakelend 3D-tastsysteem bepaalt u de positie van een exacte kalibreerkogel in verschillende rotatie-asposities. Als resultaat krijgt u een protocol waaruit de werkelijke nauwkeurigheid bij het zwenken op het actuele moment zichtbaar is.

Aan de hand van de gemeten waarden bepaalt de TNC-besturing de fouten die resulteren uit het zwenken van de assen in de ruimte. De cyclus berekent een geoptimaliseerde kinematische machinebeschrijving waarbij deze fouten geminimaliseerd zijn, en slaat deze als machinekinematica op.

Bij de definitie van de desbetreffende tastcycli wordt u ondersteund door duidelijke afbeeldingen of dialogen. U kunt de positie en het aantal meetpunten individueel definiëren en zo de cycli optimaal aan uw machine en uw eisen aanpassen.

Op deze manier verbetert u de nauwkeurigheid van de aanwezige rotatie-assen:

 • Rondtafel
 • Zwenktafel
 • Zwenkkop

Afstellen van wisselkoppen

Bij grote freesmachines kunt u met KinematicsOpt ook de wisselkoppen ten opzichte van een zelfgedefinieerde referentiekop afstellen. Hierdoor is na het wisselen van rotatie-assen (kopwissel) het referentiepunt bij het werkstuk onveranderd.

Driftcompensatie

Tijdens de bewerking zijn verschillende onderdelen van een machine aan drift onderhevig, veroorzaakt door veranderende omgevingsinvloeden en temperatuurschommelingen. Wanneer de drift over het gehele verplaatsingsbereik voldoende constant is en wanneer tijdens de bewerking een kalibreerkogel op de machinetafel kan blijven staan, kunt u deze drift met cyclus 452 van het KinematicsOpt-pakket registreren, in de besturing opslaan en compenseren. Daardoor is KinematicsOpt ook interessant voor gebruik op drieassige machines.

Procesbegeleidende, volautomatische meting

Desgewenst neemt KinematicsOpt aan de hand van de vastgestelde gegevens volautomatisch de optimalisatie van de gemeten assen en de noodzakelijke wijziging van de machinegegevens over. Wanneer de kalibreerkogel vast op de machinetafel is geplaatst, kan de totale procedure automatisch en tijdbesparend tussen de afzonderlijke bewerkingsprocessen worden uitgevoerd.

Voor industrieën zoals de lucht- en ruimtevaart en de medische technologie kunnen de vereiste inspectie- en validatieprocessen daarom worden uitgevoerd met veel kortere onderbrekingen van het productieproces en met minder kosten en moeite.