Volledig bewerken:
draaien en frezen in één opspanning

Op een frees- en/of draaibank met TNC 640 bewerkt u het werkstuk volledig in één keer: frezen – draaien – frezen in willekeurige volgorde. De TNC 640 biedt u krachtige functies waarmee u heel eenvoudig programmagestuurd tussen draai- en freesmodus kunt schakelen in het NC-programma. Zo bepaalt u helemaal vrij hoe en wanneer u beide bewerkingsmethoden wilt combineren.

De softwarebasis van de draaifunctie is overgenomen uit de beproefde HEIDENHAIN-draaibesturingen. Daarmee heeft u de beschikking over voor draai specifieke contourelementen zoals insteek en draaduitloop. Voor de definitie van de draaicontour kunt u naast de standaardbaanfuncties ook de vrije contourprogrammering FK gebruiken.

Als freesgebruiker kunt u daarnaast uw draaiprogramma's op de gebruikelijke manier maken in de HEIDENHAIN-klaartekstdialoog. Want de TNC 640 gebruikt bij het draaien dezelfde programmeertechnieken die ook bij het frezen worden toegepast. TNC-programmeurs kunnen daardoor voortbouwen op de kennis die ze al hebben en snel de instap in de draaiwereld vinden op de freesbank.

Eenvoudig schakelen tussen draai- en freesbewerking

Met gestandaardiseerde opdrachten in platte tekst kunt u in het NC-programma naar wens tussen de werkstanden frezen en draaien schakelen. Daarbij gelden vrijwel geen beperkingen. Het schakelen vindt onafhankelijk van de huidige asconfiguratie plaats, de TNC 640 neemt bij het omschakelen alle intern vereiste wijzigingen over:

  • Wijzigen naar diameterweergave
  • Referentiepunt in het midden van de draaitafel instellen
  • Klemmen van de gereedschapsspil en andere machineafhankelijke functies

Op de gebruikelijke manier programmeren

Draaibewerkingen programmeert u comfortabel via dialogen in de HEIDENHAIN-klaartekstdialoog. Voor de definitie van de draaicontour kunt u naast de standaardbaanfuncties ook de vrije contourprogrammering (FK) gebruiken. Daarmee kunt u eenvoudig contourelementen maken waarvan de maatvoering niet op NC is afgestemd.

Bovendien hebt u ook de beschikking over de voor draaien specifieke contourelementen insteek en draaduitloop. Bij het definiëren van deze contourelementen krijgt u ondersteuning van duidelijke helpschermen. Voor draaien worden de gereedschappen op dezelfde manier gedefinieerd als voor frezen. De TNC 640 biedt de operator daarbij uitgebreide grafische ondersteuning.

Frees- en draaicycli

Het cycluspakket van de nieuwe TNC 640 bevat, naast de bekende frees- en boorcycli, over vele intelligente draaicycli. Hiermee u ook complexe draaibewerkingen heel eenvoudig op de machine kunt programmeren.

Cycli voor voorbewerken, nabewerken, insteken, draadsnijden en steekdraaien zijn opgenomen in het cycluspakket van de TNC 640. Daarbij herkent de automatische correctie van het onbewerkte werkstuk van de TNC 640 al bewerkte gedeelten en past de machine het bewerkingsgedeelte en de banen voor het benaderen en vrijzetten aan de huidige bewerkingsvoortgang aan. Dat beperkt de programmeerinspanning en verkort de bewerkingstijd. Geprogrammeerde tastcycli zorgen dat het werkstuk exact de maatspecificaties krijgt.

De draaicycli worden berekend op grond van de gereedschapsgeometrie die in de draaigereedschapstabel is opgenomen en voorkomen daarmee beschadigingen van de contour. Met speciale cycli zijn ook het maken van buitenvertandingen in het afwikkelproces en de bewerking van excentrisch opgespannen werkstukken mogelijk.

Schuin draaien

Met de TNC 640 is bij het draaien ook elke willekeurige invalshoek tussen gereedschap en werkstuk mogelijk. Op deze manier kunt u ook moeilijk bereikbare segmenten van het werkstuk onder optimale snijvoorwaarden bewerken. Ook hierbij biedt de correctie van het onbewerkte werkstuk ondersteuning bij de optimalisatie van de verplaatsingen.