DCM (Dynamic Collision Monitoring)

Met behulp van moderne gereedschapsmachines en besturingen kan het bewerkingsproces steeds efficiënter en beter worden gemaakt. Om de hoogte van de productiviteit niet in gevaar te brengen, moeten onderbrekingen als gevolg van botsingen of uitval worden voorkomen.

De software-optie DCM, dynamische bewaking tegen botsingen, is daarvoor de ideale oplossing. DCM bewaakt cyclisch het werkbereik van de machine om zo mogelijke botsingen van machinecomponenten te detecteren en tegen te gaan. De besturing onderbreekt de bewerking bij een dreigende botsing en creëert daardoor meer veiligheid voor de operator en de machine. DCM voorkomt zo beschadiging van de machine en kostbare stilstandtijd die daaruit voortvloeit zodat ook onbemande diensten veiliger verlopen.

De botsingsbewaking DCM werkt niet alleen tijdens automatisch bedrijf, maar is ook bij handmatige bediening actief. Wanneer bijvoorbeeld de machineoperator bij het instellen van een werkstuk een botsing dreigt te maken, wordt dat herkend door de besturing en wordt de asverplaatsing gestopt waarbij een foutmelding wordt weergegeven.