Passingen betrouwbaar frezen

Met deze methode kunt u passingen nog veiliger en nauwkeuriger tot stand brengen - met name bij gemiddelde tot grote series. Hierbij is de uitdaging dat snijomstandigheden voortdurend wijzigen. Met name de snijdruk die bij het frezen ontstaat, kan variëren als gevolg van toenemende slijtage van het gereedschap. De waarden van de gereedschapsafmetingen moeten hierdoor voortdurende worden aangepast.

In de voorgestelde methode wordt naast de reguliere gereedschapsmeting rekening gehouden met de aanwezige snijomstandigheden, omdat steeds de werkelijke maten van het werkstuk worden vastgelegd. Dit wordt automatisch uitgevoerd en u hoeft de correctiewaarden voor het gereedschap niet steeds handmatig aan te passen.

Het wordt aangeraden om de tastcycli 421 tot en met 430 te gebruiken. Omdat u in deze cycli de gereedschapsbewaking kunt activeren, is dit een bijzonder geschikte methode. In dat geval voert de besturing namelijk automatisch een continue gereedschapscorrectie uit. Hoe vaak moet de meting worden herhaald? U kunt dit zelf bepalen afhankelijk van de bewerkingstaak.

De methode in afzonderlijke stappen

Eerst wordt de voorgefreesde passing gemeten met een tastsysteem. Het is daarbij belangrijk dat de passing voorbewerkt en voorgestoken is (met dezelfde overmaat als bij het nabewerken van de passing). Op basis van de vastgestelde meetwaarden corrigeert de besturing de correctiewaarden in de gereedschapstabel. Dus de Overmaat DR voor de gereedschapsradius of DL voor de lengte. Bij deze correctie wordt al rekening gehouden met de snijdruk omdat deze wordt uitgevoerd met meetwaarden van het reeds bewerkte werkstuk.

U kunt vervolgens het gereedschap weer oproepen en de passing bewerken totdat deze klaar is. De besturing houdt tijdens het bewerken nu rekening met de correctie die hiervoor automatisch is ingesteld. De correctie wordt betrouwbaar vastgelegd in het proces wanneer u een geschikt schema instelt. Met dit schema kunt udetastcyclus opnieuw oproepen, bijvoorbeeld door elk 5de werkstuk op te meten. U kunt hiervoor het programmadeel eenvoudig besturen met de tastcyclus via een teller, bijvoorbeeld met een opsomming van QR-parameters. Bij elke nieuwe meting past de besturing dan de correctiewaarden weer aan de actuele situatie aan.

Het eerste werkstuk veilig tot stand brengen

In deze strategie is ook de eerste passing opgenomen zodat kan worden gewaarborgd dat het eerste werkstuk niet meteen wordt afgekeurd. Voor de eerste meetsnede voert u eenvoudig een hogere overmaat voor het freesgereedschap in: selecteer een waarde die dusdanig hoog is, dat voor de volgende nabewerkingssnede soortgelijke snijomstandigheden gerealiseerd kunnen worden.

Gereedschapsbreuk voorkomen

Bij deze methode bewaakt de besturing ook nog het gereedschap. De snijdruk neemt continu toe totdat, in theorie, het gereedschap kan breken. U kunt maximale deltawaarden opgeven in de besturing. Als deze waarden worden bereikt, blokkeert de besturing het gereedschap en activeert - indien gewenst - een ander gereedschap.