Dynamische efficiëntie: meer verspanen in kortere tijd

Met Dynamic Efficiency heeft HEIDENHAIN een optimale oplossing gecreëerd waarin belangrijke functies van de TNC-contourbesturingen voor zwaar verspanen zijn samengevoegd. Deze functies zorgen niet alleen dat het werk makkelijker wordt, maar ook dat het productieproces aanzienlijk sneller, stabieler en voorspelbaarder verloopt - kort gezegd: efficiënter. Dynamic Efficiency koppelt daarbij effectieve regelaarfuncties aan intelligente bewerkingsstrategieën, om verspaningsvermogen te vergroten en bewerkingstijd te verminderen.

Het pakket omvat drie opties:

 • AFC (Adaptive Feed Control) optimaliseert de aanzet
 • ACC (Active Chatter Control) reduceert de trillingsneiging
 • Wervelfrezen versnelt de voorbewerking

AFC (Adaptive Feed Control)

Via de adaptieve voedingsregeling wordt de voedingssnelheid geoptimaliseerd, afhankelijk van spilvermogen en andere procesgegevens. Wanneer tijdens de bewerking de snijomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door wisselende snijdieptes, slijtage van gereedschap of hardheidsafwijkingen van het materiaal, zorgt AFC altijd voor de best aanzet.

AFC

 • zorgt voor aanzienlijk kortere bewerkingstijden
 • voorkomt slijtage of breuk van het gereedschap
 • spaart de mechanische machineonderdelen
 • verkort bewerkingstijden

ACC (Active Chatter Control)

Wanneer de frees contact maakt met het massieve materiaal kan dat leiden tot trillingen en daarmee gepaard gaande bewegingen, waardoor lelijke markeringen achter kunnen blijven op het werkstukoppervlak. Door het klapperen wordt bovendien het gereedschap intensiever en ongelijkmatiger gebruikt. In sommige situaties kan gereedschap zelfs breken. Het ACC-algoritme verhoogt de stabiliteitslimiet van het spiltoerental en verhoogt daardoor de machineprestaties.

ACC

 • maakt een betere snijkracht mogelijk
 • zorgt voor aanzienlijk kortere bewerkingstijden
 • verhoogt het verspaningsvolume met wel 25%
 • verhoogt de standtijd van het gereedschap
 • spaart de mechanische machineonderdelen

Wervelfrezen

Met behulp van de TNC-cyclus wervelfrezen kunt u voorbewerking van sleuven met willekeurige contouren aanzienlijk bespoedigen. Daarbij wordt een cirkelvormige gereedschapsverplaatsing met een lineaire aanzetbeweging gecombineerd. In deze cyclus, waarvoor een stiftfrees vereist is, kan materiaal over de gehele snijlengte worden verwijderd.

Wervelfrezen

 • heeft een grote snijdiepte en een hoge snijsnelheid
 • maakt hogere verspaningsvolumes mogelijk