Contouren en bewerkingsposities uit 3D-gegevens overnemen

Met de DXF-converter heeft u sinds enige tijd de mogelijkheid om DXF-bestanden direct op de TNC-besturing te openen, om uit 2D-gegevens contouren of bewerkingsposities te extraheren. Dit bespaart niet alleen tijd die u anders zou besteden aan programmeren en testen, maar geeft ook de zekerheid dat de uiteindelijke contour exact overeenkomt met de specificaties van de ontwerper.  Met CAD-viewer en de optie CAD-import beschikt u ook voor 3D-gegevens over deze en aanvullende functies.

CAD-viewer en met name de uitbreiding CAD-import zijn effectieve tools voor de op de werkplaats gerichte programmering. Het maken van programma's gaat niet alleen sneller, maar is door de gegevensovername ook veel betrouwbaarder. Tegelijkertijd kun je je uitgebreide expertise als TNC-operator in het NC-programma verwerken, doordat het programmeren direct aan de machine plaatsvindt.

CAD-viewer voor STEP, IGES en DXF

CAD-viewer hoort bijvoorbeeld bij de TNC 640 sinds softwareversie 05 tot de standaardfuncties. Hiermee kunt u gegevens van het type STEP, IGES en DXF direct op de besturing openen en bekijken. U kunt onder andere afmetingen in de tekening controleren als er iets onduidelijk is of gewijzigde tekeningen openen op de besturing om hun gegevens te bekijken.

CAD-import: 3D-bestanden direct in het NC-programma overnemen

Als uitbreiding op CAD-viewer kunt u met CAD-import (optie 42) vanaf de nieuwe softwareversie 08 op de TNC 640 op comfortabele wijze gegevens uit STEP-, IGES- en natuurlijk ook DXF-bestanden overnemen. Met CAD-import kunt u contouren en posities uit een 3D-gegevensmodel op de besturing of op een HEIDENHAIN-programmeerplaats in het NC-programma overnemen, en vanuit de constructiegegevens direct het gewenste onderdeel maken.

Nulpunt en gezwenkt bewerkingsvlak definiëren

Naast het overnemen van contouren en posities kunt u in CAD-import een nulpunt en een gezwenkt bewerkingsvlak definiëren. De mogelijkheid om het coördinatensysteem vrij uit te lijnen is ook handig bij het overbrengen van draaiende contouren als de tekening niet overeenkomt met de bewerkingspositie.

Zo eenvoudig kan data-acquestitie zijn

Nadat u een CAD-bestand via het netwerk of een USB-stick naar de TNC of het programmeerstation hebt gedownload, kunt u het bestand met bestandsbeheer openen zoals u een NC-programma zou openen.

CAD-bestanden bevatten meestal meerdere lagen (layers) waarmee de ontwerper zijn tekening kan structureren. Bij de contourselectie is het handig om alleen relevante informatie op het beeldscherm te zien, daarom kunt u met één muisklik alle overbodige lagen verbergen. Hiervoor heeft u op de TNC het bedieningspaneel met touchpad of een extern aanwijsapparaat nodig. CAD-import kan een aaneengesloten contour ook selecteren, als deze in verschillende lagen is opgeslagen.

Ook bij het definiëren van het werkstukreferentiepunt biedt CAD-import ondersteuning. Het tekeningsnulpunt is in het CAD-bestand niet altijd zodanig, dat u het direct als werkstukreferentiepunt kunt gebruiken, met name wanneer de tekening meerdere aanzichten bevat. Daarom kunt u in CAD-import het werkstukreferentiepunt op een zinvolle positie plaatsen door eenvoudig op een element te klikken. Op dezelfde manier kunt u bovendien het nulpunt en een gezwenkt bewerkingsvlak definiëren.

U kunt contouren bijzonder eenvoudig selecteren. Allereerst selecteert u het gewenste element door hierop te klikken met de muis. Zodra u het tweede element heeft geselecteerd, herkent de TNC de door u gewenste rotatierichting en wordt de automatische contourherkenning gestart. Daarbij selecteert de TNC automatisch alle duidelijk herkenbare contourelementen totdat de contour gesloten is of vertakt. Daarna kunt u met een muisklik het volgende contourelement selecteren. Zo kunt u dus met slechts enkele muisklikken ook omvangrijke contouren selecteren. Indien nodig kunt u contourelementen ook korter maken, verlengen of openbreken.

U kunt ook bewerkingsposities selecteren en als puntenbestand opslaan, wat met name handig is om boorposities of startpunten voor kamerbewerking over te nemen. U hoeft daarvoor alleen maar een bereik te markeren met de muis. De TNC toont alle boringsdiameters die binnen dit bereik vallen in een apart venster met filterfunctie. Door filtergrenzen met de muis te verschuiven, kunt u op eenvoudige wijze de gewenste diameter selecteren en de selectie overeenkomstig beperken.

Tot slot is CAD-import nog voorzien van een zoomfunctie en diverse instelmogelijkheden. Daarnaast kunt u de resolutie van het contourprogramma definiëren, indien u dit in oudere TNC-besturingen wilt gebruiken. Ook kunt u een overgangstolerantie vastleggen, bijvoorbeeld wanneer elementen niet helemaal tegen elkaar aanliggen.