Nauwkeurige bewerkingen in kortere tijd

Dynamic Precision van HEIDENHAIN stelt u in staat om het nauwkeurigheidspotentieel van de gereedschapsmachine optimaal te gebruiken. Met behulp van Dynamic Precision kunnen dynamische afwijkingen van de gereedschapsmachine worden gecompenseerd. Ook zorgt deze functie ervoor dat werkstukken met grote contournauwkeurigheid en betere oppervlakken vervaardigd kunnen worden. Tevens zorgt dit voor een hogere bewerkingssnelheid.

Het pakket omvat de volgende opties:

  • CTC (Cross Talk Compensation) compenseert positieafwijkingen op basis van snelheid
  • MVC (Machine Vibration Control) gaat actief trillingen tegen
  • PAC/LAC/MAC (Position/Load/Motion Adaptive Control) passen regelaarparameters positie-/last-/bewegingsafhankelijk aan

Compensatie van snelheidsafhankelijke positieafwijkingen

Door dynamische versnellingsprocessen wordt de structuur van een gereedschapsmachine blootgesteld aan krachten die delen van de machine kortstondig kunnen vervormen en dus kunnen leiden tot afwijkingen van het Tool Center Point (TCP).

CTC compenseert positieafwijkingen die kunnen ontstaan door speling tussen assen. Daardoor kan de schok tot factor 2 worden verhoogd en kunnen bewerkingstijden met wel 15% worden verkort.

MVC
Trillingsdemping

Op hellende of gebogen oppervlakken treden vaak oppervlakteproblemen op in de vorm van zichtbare schaduwen of contrastschommelingen. Twee veel voorkomende oorzaken zijn elasticiteit in de aandrijflijn en opzettrillingen.

De MVC-functie (Machine Vibration Control) onderdrukt deze dominante laagfrequente trillingen en maakt snel en trillingsvrij frezen mogelijk. Tegelijkertijd kunnen hoge rukwaarden en dus hogere versnellingen worden bereikt. Dit vermindert bewerkingstijden zonder afbreuk te doen aan de oppervlaktekwaliteit.

Positie-, belastings- of bewegingsafhankelijke aanpassing van regelparameters

De bewerkingspositie, de belastingssituatie en de freesaanzet hebben een directe invloed op het machinegedrag en dus op het bewerkingsresultaat. Het optimaliseren van de regelparameters voor de bewerkingssituatie biedt de volgende voordelen

  • betere regelkwaliteit
  • hogere nauwkeurigheid
  • grotere dynamiek
  • kortere bewerkingstijden

HEIDENHAIN biedt drie besturingsopties voor automatische aanpassing van de besturing aan de bewerkingssituatie:

  • Position Adaptive Control (PAC) zorgt voor betere contournauwkeurigheid over het gehele werkbereik
  • Load Adaptive Control (LAC) zorgt voor een hoge bewerkingsnauwkeurigheid ongeacht de belastingssituatie
  • Motion Adaptive Control (MAC) biedt een betere besturingskwaliteit met bewegingsafhankelijk machinegedrag en kan het acceleratievermogen van master-slave assen aanzienlijk verhogen.