Voorwaarden voor het gebruik van StateMonitor

De koppeling van een machine aan StateMonitor via HEIDENHAIN DNC duurt 3 minuten, als uw machine via het netwerk bereikbaar is. Ook oudere machines met een TNC-besturing vanaf 2006 kunnen via StateMonitor worden aangesloten.

Neem de volgende voorwaarden en aanwijzingen in acht om ervoor te zorgen dat de installatie en ingebruikname probleemloos verlopen.

Pc-gerelateerde voorwaarden voor het gebruik van de StateMonitor

 • Installatie van de StateMonitor software op een pc met Windows-besturingssysteem (host voor StateMonitor)
 • De hardwarevereisten voor de pc zijn afhankelijk van het aantal aan te sluiten machines. Zie de aanbevelingen voor de hardware in het installatiehandboek
 • Aan te sluiten HEIDENHAIN-besturingen zijn vanaf de host via IP-adres of DHCP-naam bereikbaar

Besturingstechnische voorwaarden voor het gebruik van StateMonitor

 • Besturingen van HEIDENHAIN zijn uitgerust met HEIDENHAIN DNC (optie 18)
 • Vrijgave van HEIDENHAIN DNC (optie 18) is geen onderdeel van het softwareproduct StateMonitor

De volgende HEIDENHAIN-besturingen kunnen worden gekoppeld:

 • iTNC 530 vanaf softwareversie 340490 03 (vrijgegeven 2006)
 • Alle NCK-besturingen met optie 18 (TNC 640, TNC 620, CNC PILOT 640 etc.; de volledige lijst vindt u in de documentatie van StateMonitor)

Daarnaast kunnen andere besturingen via deze protocollen worden gekoppeld:

 • OPC-UA vanaf softwareversie 1.02.x
 • MT Connect vanaf softwareversie 1.2.x
 • Modbus TCP via Connect/Read
 • FANUC FOCAS via Ethernet