HIT-frezen - 3+2-assige bewerking KLASSIKAAL BASIS

HIT-frezen - 3+2-assige bewerking BASIS (klassikale licentie 20 plaatsen) is een van de beide netwerkversies van HIT en kost € 392,70 .

Het lespakket bevat de volgende leermodules:

Grondbeginselen van de zwenkbewerking

De leermodule grondbeginselen van de zwenkbewerking maakt de intrede in de zwenkbewerking eenvoudiger. Deze inhoud is een voorwaarde voor de NC-programmering van 3+2- assige bewerkingen.

Aanvullende informatie maakt een individuele verdieping mogelijk in de afzonderlijke onderwerpen, bijvoorbeeld de inhoud van de referentiesystemen van een HEIDENHAIN-besturing of de inhoud van de gekoppelde PDF-bestanden.

De leermodule bevat o.a.:

 • Overzicht en inleiding
 • Zwenken met een ruimtelijke hoek
 • Transformaties

Verworven vaardigheden

 • Kennis van referentiesystemen
 • Onderscheid maken tussen ashoek en ruimtehoek
 • Programmering van PLANE SPATIAL en PLANE RESET
 • Programmering van een nulpuntsverschuiving
 • Volgorde transformaties correct uitvoeren

Geavanceerde onderwerpen zwenkbewerking

De leermodule geavanceerde onderwerpen in de zwenkbewerking geeft informatie over de programmering van verschillende ruimtehoeken en de aanbevolen NC-programmastructuur.

De leermodule bevat o.a.:

 • NC-programmastructuur
 • Zwenken met verschillende ruimtehoeken

Verworven vaardigheden:

 • NC-programmastructuur toepassen
 • Gebruik subprogramma’s
 • Het vastleggen en gebruiken van veilige posities
 • Programmering van meervlaks bewerkingen

Gerelateerde en andere onderwerpen

De leermodule gerelateerde en uitgebreide onderwerpen informeert over belangrijke aanvullende M-functies en over andere zwenkfuncties.

Deze leermodule bevat o.a.:

 • Aanvullende M-functies
 • Andere zwenkfuncties

Verworven vaardigheden:

 • Aanvullende M-functies kennen
 • PLANE-Functies programmeren

HIT-frezen - 3+2-assige bewerking KLASSIKAAL BASIS bestellen

Als u HIT-frezen - 3+2-assige bewerking KLASSIKAAL BASIS wilt gebruiken, klikt op onderstaande button:

Nadat u uw gegevens heeft ingevoerd, ontvangt u meteen een e-mail van het HEIDENHAIN-leerplatform. Met de gebruikersnaam en het wachtwoord in deze e-mail kunt u zich vervolgens op hit.heidenhain-lms.de  als beheerder aanmelden en HIT-frezen - 3+2-assige bewerking BASIS gebruiken.

Op het HEIDENHAIN-leerplatform wordt u als beheerder een online klaslokaal met 20 deelnemers toegewezen (gegarandeerd 24 maanden minimale looptijd). Vervolgens kunt u uw deelnemers per e-mail uitnodigen in het klaslokaal. Elke deelnemer meldt zich met zijn persoonlijke aanmeldgegevens aan en kan vervolgens het leerplatform gebruiken.


Bij vragen kunt u te allen tijde contact opnemen:
Telefoon: +49 8669-31-3103
E-mail: hit-support@heidenhain.de